Motorisk träning för barn, ungdomar & unga vuxna

Trygg, säker och utvecklande träning för barn och ungomar med diagnoser som Dyslexi, Adhd m.m. Träningen vänder sig även till barn med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter utan någon diagnos.

Funderar du på om ditt barn har dyslexi? Funderar du på varför ditt barn har svårt att koncentrera sig? Att se sitt barn avvika i utveckling eller förmågor kan väcka många frågor och oro. Jag arbetar med motorisk träning för barn, ungdomar och unga vuxna som utvecklar just läs- och skrivförmågan, koncentrationen och därmed inlärningen. Träningen kan utveckla såväl färdigheter som självkänsla och självförtroende.

Vad tränar vi?

  • Integration mellan höger och vänster hjärnhalva
  • Förmågan att använda över och underkropp samtidigt ( simma, cykla, spela trummor… etc )
  • Förmågan att kontrollera sin kropp ”bakom ryggen”

Den motoriska träningen utvecklar:

  • Självkänslan, läslusten, stavningen
  • Läshastigheten, läsförståelsen, koncentrationen
  • Minnet, avkodningen, handstilen
  • Koordinationen, balansen
Från att bara läst i liten grupp kan och vågar jag nu läsa högt i hela klassen.Michel 13 år
En mer harmonisk och go kille som förbättrat sig inom alla områden!Mamma till kille 11 år med koncentrationssvårigheter
Boka ett kostnadsfritt första informationssamtal 20 min

 

Hur går träningen till?
Pris och upplägg
Bakgrund till behovet av träningen
Känner du igen något av detta?
Mer om metoden