Personlig träning & coaching för ett bättre liv

-Att välja livet

Min sida vänder sig till familjer och idrottsföreningar med barnet och ungdomen i fokus! För vad kan symbolisera livet bättre än våra barn och ungdomar? Och om barnen mår bra hjälper det hela familjer och kan ge ringar på vattnet i såväl klassrum och i idrottsföreningar.

Vad vill du/ni uppnå?

Lyckas med läsläxan? Spela fotboll med kompisarna på rasten?  Bättre resultat på träningen och tävlingar? Förståelse för varför några ”föds” som talanger och andra måste kämpa för sina resultat.

PT, coach och föreläsare för barn, familjer och idrottsföreningar

Mitt mål är att du ska få en förståelse för hur just din kropp fungerar och varför. Jag vill att du ska få känna att man kan lyckas! Vad är det som gör att några blir fantastiska idrottare, spelar träningsmängden någon roll, eller behöver vi faktiskt öva på olika saker?

Holistiskt synsätt

Allting hör ihop. Hur vi äter, hur vi sover, hur vi rör oss, hur vi andas…

 

Kontakta mig om du blir nyfiken!