Motorisk träning för barn, ungdomar & unga vuxna

Trygg, säker och utvecklande träning för barn och ungomar med diagnoser som Dyslexi, Adhd m.m. Träningen vänder sig även till barn med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter utan någon diagnos.

Funderar du på om ditt barn har dyslexi? Funderar du på varför ditt barn har svårt att koncentrera sig? Att se sitt barn avvika i utveckling eller förmågor kan väcka många frågor och oro. Jag arbetar med motorisk träning för barn, ungdomar och unga vuxna som utvecklar just läs- och skrivförmågan, koncentrationen och därmed inlärningen. Träningen kan utveckla såväl färdigheter som självkänsla och självförtroende.

Vad tränar vi?

  • Integration mellan höger och vänster hjärnhalva
  • Förmågan att använda över och underkropp samtidigt ( simma, cykla, spela trummor… etc )
  • Förmågan att kontrollera sin kropp ”bakom ryggen”

Den motoriska träningen utvecklar:

  • Självkänslan, läslusten, stavningen
  • Läshastigheten, läsförståelsen, koncentrationen
  • Minnet, avkodningen, handstilen
  • Koordinationen, balansen
Från att bara läst i liten grupp kan och vågar jag nu läsa högt i hela klassen.Michel 13 år
En mer harmonisk och go kille som förbättrat sig inom alla områden!Mamma till kille 11 år med koncentrationssvårigheter
Boka ett kostnadsfritt första informationssamtal 20 min

 

Hur går träningen till?
Träningen sträcker sig över 12 veckor. Vi ses en gång/ vecka och däremellan övar ni hemma 10-15 min /dag. Vi gör grov- och finmotoriska övningar i kombination med massage som förbättrar läs- och skrivförmågan, koncentrationen och därmed inlärningen. Träningen innehåller koordinationshopp/ korsröresler för att integrera höger och vänster hjärnhalva. Fingerövningar, ögonträning och en ”skrivövning”. Varje tillfälle avslutas med en enkel massage. Detta för att stimulera tillväxten av nervceller och utsöndringen av lugn-och-ro-hormonet oxytocin.
Pris och upplägg
Träningsprogrammet är upplagt på 12 gånger och vi lägger upp en individuell tidsplan. Priset är 5550:- för hela programmet och kan betalas med avbetalning om så önskas.
Bakgrund till behovet av träningen
En av orsakerna till läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter kan vara tidiga muskelspänningar som blockerar hjärnsignalerna och därmed har flera viktiga förbindelser mellan hjärnan, och resten av kroppen, bland annat mellan händer och ögon inte skapats. Under vårt första levnadsår sker den motoriska utvecklingen med hjälp av olika reflexer. Dessa ska sedan integreras i kroppen och ej utlösas aktivt. Av olika orsaker, kan integreringen ibland avstanna och reflexerna ligger kvar och stör. Reflexerna kan i hög grad vara ett hinder för barnet i skolsituationen, då de hindrar den viljestyrda motoriken. Det kan bla medföra att muskeltonus i armar och ben förändras när barnet böjer huvudet uppåt och nedåt för att exempelvis skriva av tavlan. Eller när de rör huvudet från sida till sida. Kvarvarande reflexer kan ge barnet svårigheter att läsa, skriva och att sitta stilla.
Känner du igen något av detta?
Kanske känner du igen något av nedanstående hos ditt barn eller tom dig själv?

– Tendens att sjunka ihop vid sittande ställning
– Åksjuka
– Balanssvårigheter
– Problem med att lära sig simma eller cykla
– Svårt att sitta stilla
– Dålig koordination, särskilt vid bollspel
– Kontrollbehov
– Ständig ängslan
– Dålig koncentration
– Försämrat tal genom dålig artikulation
– Svårt att skriva och hålla pennan rätt
– Överrörlig, låg muskeltonus
– Stel respektive spänd

Ju äldre man blir desto fler strategier hittar kroppen för att hindra dessa reflexer vilket bl.a. kan resultera i stela länd- och bröstryggar, käkledsproblem, tandgnissling m m.

Mer om metoden
Jag arbetar efter en metod som heter ”Massage och Dyslexi”, baserad på Elbaums metod, kombinerat med ”rytmisk rörelseträning”. Om du vill veta mer om metoden och dess bakgrund så guidar jag dig gärna vidare till källor och annat beroende på vilken information du söker.