Det är jag som är Hillevi

För mig är det ett personligt möte mellan två människor som ger energi.

Att få vara en del av en individs utveckling är det roligaste som finns, oavsett om det gäller kortsiktiga eller långsiktiga mål.

Som PT har jag en talang/förmåga att analysera människors rörelsemönster och vägleder mina klienter genom att korrigera och instruera på ett pedagogiskt och konkret sätt. För mig är det viktigt att vara professionell och tydlig när jag instruerar, detta skapar en trygghetskänsla genom att jag bekräftar mina klienter med full närvaro och engagemang. Jag uppfattas som strukturerad, lojal och hängiven, lämnar ingenting åt slumpen utan arbetar metodisk och målinriktat.

Som samtalscoach arbetar jag med dig / er som vill göra en förändring i vardagen, främst med fokus på livspusslet familj. Att leva med barn och ungdomar är en utmaning i sig.. Att dessutom utmanas med en eller flera diagnoser kan göra att livspusslet inte alls fungerar…

Träning för barn med diagnoser, jag vill att alla barn ska få samma möjligheter. Som pedagog klickade jag med just dessa barn som inte alltid hade en diagnos men som stack ut på olika sätt. Nu hjälper jag dessa barn utanför klassrummet. Min resa hit började för ett par år sedan. Jag visste att motorik och inlärning hörde ihop, och var sugen på att plocka upp arbetet med barnen och ungdomarna igen utan att vara lärare och gärna i kombination med min PT-roll. Jag kastade ut min tanke på en kurs och fick napp. Därefter följde utbildningar, litteraturgrottande, mailkorrespondens och studiebesök. Nu är jag igång och kombinerar motorisk träning baserad på bl a Elbaums metod med rytmisk rörelseträning med inslag av andra grov- och finmotiriska övningar. Vill du att ditt barn får en egen PT och en bättre skolsituation på köpet

Som föreläsare Jag föreläser bla om motorisk utveckling kopplat till läs och skrivutveckling och även kopplat till träning och idrottsprestationer. Jag anlitas även av Essed som instruktör i ergonomi.