Samarbeten

AVA-kliniken St Petersburg
Jag föreläser på AVA-klinikens seminarier som hålls regelbundet i Stockholm.
www.scanfert.com 

ESSED AB – Essential Education
”Hos oss på Essed AB håller Hillevi kurser i ergonomi, där hennes erfarenheter och kunskaper kommer väl till pass!”
www.essed.se/vara-instruktorer/hillevi-hertz/

SISU idrottsutbildarna- Stockholmsidrotten

Jag anlitas som föreläsare, främst med fokus på barn och ungdomars motoriska utveckling.  Jag kommer gärna ut till just er förening och diskuterar hur ni vill få bättre resultat. Ta kontakt med din idrottskonsulent och boka in mig.